Fyzioterapeut


Fyzioterapie a fyzioterapeut

přidáno: 6. 6. 2011 13:07, autor: Miriam Malíková

CO JE FYZIOTERAPIE?

Fyzioterapie je obor zdravotnické činnosti zaměřený na diagnostiku a terapii funkčních poruch pohybového systému. Prostřednictvím pohybu a dalších fyzioterapeutických postupů cíleně ovlivňuje funkce ostatních sytémů včetně funkcí psychických.

UPLATNĚNÍ FYZIOTERAPIE

Fyzioterapie se uplatňuje ve všech subsystémech péče o zdraví - v oblasti podpory ke zdraví, v prevenci (primární, sekundární a terciární), v léčebné péči, v rehabilitaci. Fyzioterapie svými specifickými prostředky zasahuje tam, kde pohyb a ostatní fyzické i psychické funkce jsou ohroženy procesem stárnutí, zraněními, nemocemi nebo vrozenými vadami. Více informací na stránkách www.unify-cr.cz

KDO JE FYZIOTERAPEUT?

Odborná způsobilost k výkonu povolání fyzioterapeuta se získává absolvováním akreditovaného zdravotnického magisterského a nebo bakalářského studijního oboru pro přípravu fyzioterapetů nebo tříletého studia v oboru diplomovaný fyzioterapeut na vyšších zdravotnických školách pokud bylo studium zahájeno nejpozději ve školním roce 2003/2004 ). Podrobnosti a citaci najdete v předpisu 96/ 2004 Sb.
V praxi a mezi veřejností jsou fyzioterapeuté mylně považováni za maséry s rekvalifikačním kurzem; avšak fyzioterapeut si musí průběžně obnovovat a doplňovat dovednosti a způsobilosti s rozvojem oboru a účastnit se celoživotního vzdělávání.

Za výkon povolání fyzioterapeuta se považuje činnost v rámci preventivní, diagnostické, léčebné a rehabilitační péče v oboru fyzioterapie.

  1. Fyzioterapeut dle vyhlášky 424/2004 Sb. (vyhláška kterou se stanoví činnosti zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků). Vyhláška ze dne (30. června 2004) a §22 vykonáva činnosti podle § 3 odst.2 a dále stanoví a provádí bez odborného dohledu v souladu s diagnózou lékaře, případně v souladu s doporučeným postupem lékaře, pokud je stanoven, a na základě vlastních vyšetření optimální varianty a kombinace fyzioterapeutických postupů tak, aby bylo dosaženo cíle požadovaného lékařem.
    Vyšetření, která jsou nutná pro stanovení dalšího postupu ve fyzioterapii, provádí komplexní kineziologické vyšetření, provádí analýzu běžných denních aktivit z hlediska fyzioterapie atd.
  2. Fyzioterapeut bez odborného dohledu a bez indikace: provádí např. prevenci, edukaci a poradenství i za účelem udržení nebo obnovení pohybových funkcí, doporučuje ergonomické úpravy bydliště a pracoviště pacientů v rámci prevence poruch pohybového systému atd.
  3. Fyzioterapeut bez odborného dohledu a na základě indikace lékaře: provádí specializované diagnostické postupy pro vyšetření, aplikuje fyzioterapeutické postupy, kde je reálné riziko selhání životních funkcí aj.

  4. Další podrobnosti a citace najdete ve výše uvedené vyhlášce.
Převzato z: http://www.rehaspring.cz/metody.php  

Profesní životopis

přidáno: 13. 10. 2009 0:53, autor: Miriam Malíková   [ aktualizováno 29. 11. 2014 12:39 ]

Bc. Miriam Malíková


   
 Studium:  2002 -. 2005  Masarykova Univerzita Brno, Lékařská fakulta, Léčebná rehabilitace a fyzioterapie. Udělen titul Bc.
   2004 Semestrální studium s denní praxí v provozu na Univerzitě Vigo, fakulta Fyzioterapie, Pontevedra, Španělsko.

 
 1997 - 2001 Biskupské gymnázium Brno
     
 Praxe  2009 - dosud LiLa - dětský domov, Otnice
   2005 - 2006 Rehabilitace a fyzioterapie Poliklinika Horníkova, Brno
     
 Další vzdělávání  2006 Manipulace s novorozencem a kojencem.
   2010 Vedení ambulance fyzioterapie - kurz NCO NZO Brno.
   2010 Dornova metoda - akreditováno Unií fyzioterapeutů.
   2010 Terapie lymfedému - certifikovaný kurz Ministerstvem zdravotnictví              v rozsahu 120 hodin včetně praxe na Masarykově onkologickém ústavu      v Brně. Kurz zakončen závěrečnou prací a zkouškou. Kurz NCO NZO Brno.
   2012 Syndrom bolestivého ramene - kurz Charita Rajhrad, akreditováno Unií fyzioterapeutů.


1-2 of 2